Toteutusvinkki 6

Pohdimme oppimista partiossa ja koulussa. Miten ne eroavat toisistaan? Voiko partiomenetelmää soveltaa esimerkiksi muissa harrastuksissa tai koulussa?