Toteutusvinkki 6

Ryhmä pystyttää teltan. Teltan pystyttäjät joutuvat toimimaan silmät sidottuina muiden johtamina.