Toteutusvinkki0

Lähikartan piirto
Vartio piirtää yhdessä kartan (esimerkiksi 1:500) kolon pihapiiristä tai lähipuistikosta. Kartassa käytetään oikeita karttamerkkejä ja merkitään pienimmätkin kivet. Puut voidaan merkitä suunnistuskartan erikoismerkillä (vihreä risti). Kun itse piirretyt kartat ovat valmiit, verrataan niitä pihapiirin suunnistuskarttaan. Jokainen voi myös piirtää oman karttansa.