Toteutusvinkki0

Intialainen piirileikki (Intia)
Leikkijät jakautuvat ykkösiin ja kakkosiin. Ykköset muodostavat oman piirin, jonka ympärille kakkoset muodostavat toisen piirin. Piirit pyörivät eri suuntiin toinen myötäpäivään ja toinen vastapäivään. Johtajan viheltäessä tai taputtaessa käsiään haetaan oma pari toisesta piiristä mahdollisimman nopeasti ja istutaan käsistä kiinni pitäen maahan tai lattialle. Halutessa viimeinen pari voidaan pudottaa pelistä pois.