Toteutusvinkki0

Tarvitsemme aktiviteettiin kartan lähialueestanne. Merkitsemme karttaan meille tärkeät paikat. Väritämme lempipaikamme vihreällä, kehitettävät paikat punaisella ja muut keltaisella.

Teemme kartastamme yksinkertaisen lautapelin alueestamme. Pelissä heitetään noppaa ja mennään eteenpäin sen mukaan. Jos jää ruudulle kehitettävässä paikassa joutuu joko menemään taaksepäin tai jättämään yhden nopanheiton väliin. Jos jää ruudulle hyvässä paikassa saa ottaa lisäaskeleita. Pyydämme toista vartiota pelaamaan peliämme. Pelin jälkeen kyselemme heiltä, pitikö pelin sisältö heidän mielestään paikkansa?

Voimme myös tehdä tutkimuksen siitä, mitä mieltä muut ovat alueestamme. Pohdimme ensin mikä mielestämme on alueella isoin ongelma, mikä pitäisi ratkaista. Pidämme aivoriihen ja yritämme pareittain keksiä mahdollisimman monta ongelmaan liittyvää kysymystä. Keksimme mahdollisuuksien mukaan yksinkertaisia kyllä/ei – kysymyksiä. Aivoriihen jälkeen voimme laittaa kysymykset neljään kategoriaan: nolot, tyhmät, epätarkoituksenmukaiset ja hyvät. Pohdimme haluammeko taustakysymyksiä esimerkiksi iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta tai muusta sellaisesta. Teemme kysymyksistämme kysymyslomakkeen. Mietimme tarkkaan kysymysten järjestystä. Pohdimme keitä voisimme pyytää vastaamaan. Pyydämmekö tuttaviamme vai menemmekö esimerkiksi kaupan edustalle keräämään tietoa? Olisi hyvä pyytää ainakin 25 henkilöä vastaamaan tutkimukseen.

Toteutamme kyselyn ja käymme läpi vastaukset. Laskemme montako prosenttia vastaajista oli mitäkin mieltä. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä asialle voisi tehdä? Kuka voisi edistää asiaa? Voimme esimerkiksi kirjoittaa kirjeen aiheesta paikalliselle tai kansalliselle poliitikolle, järjestää tapaamisen poliitikon kanssa, pitää esityksen aiheesta paikallisessa tapahtumassa, järjestää esittelyn aiheesta esimerkiksi kirjastossa, koulussa, kaupassa, seurakunnassa, kahvilassa tai liikuntahallissa, järjestää tapahtuman tai ottaa yhteyttä mediaan.

Lähde: Girlguiding UK