Toteutusvinkki0

Lauma tutustuu hyönteisiin paikkaan liittyvin teemojen kautta. Lauma voi esimerkiksi tutkia mitä hyönteisiä löytyy jonkun sudenpennun kodista, mitä kolon pihalta, mitä kaupungin keskustasta tai mitä lähimetsästä. Lauma pyrkii tunnistamaan löytämänsä hyönteiset. Lauma voi myös koota listauksen, jossa esitellään eri paikoista löytyneitä lajeja.