Toteutusvinkki0

Joukkue voi käyttää kasvien tunnistuksen tukena sähköistä Luontoportti-sivustoa. Sivusto löytyy osoitteesta http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kasvit/