Toteutusvinkki0

Akela ottaa selville, millaisia kokemuksia sudenpennuilla on säännöistä ja velvollisuuksista, ja miten he ne ymmärtävät. Akelan kannattaa aloittaa tutuista rajoituksista, jotka sudenpennut jo ymmärtävät. Akela voi pyytää heitä täydentämään seuraavanlaisia lauseita: ”Minulla ei ole oikeutta __________ koska…” (esimerkiksi Minulla ei ole oikeutta lyödä ihmisiä, kun olen vihainen, koska… / Minulla ei ole oikeutta kohdella ihmisiä epäreilusti.) Akela tekee näistä luettelon ja pyytää sudenpentuja kääntämään väitteet negatiivisista positiivisiksi (esimerkiksi Minulla on oikeus olla tulematta lyödyksi / Minulla on oikeus tulla kohdelluksi reilusti). Akelan ohjauksella tämä onnistuu.

Tämän jälkeen sudenpennut keksivät yhdessä sääntöjä laumalle. Sääntöjen täytyy alkaa lauseella ”Jokaisella on oikeus… (esimerkiksi Jokaisella on oikeus osallistua). Sääntö voidaan kirjoittaa muistiin vain, jos kaikki laumassa ovat yhtä mieltä. Tärkeintä ei ole sääntöjen määrä, vaan että kaikki hyväksyvät ne.

Oikeuksien listauksen jälkeen akela kysyy, mitä velvollisuuksia jokaisella täytyisi olla, jotta kaikki nauttisivat näistä oikeuksista. Tämä kirjoitetaan omaan palstaan esimerkiksi näin: ”Minulla on vastuu siitä, että…” tai ” Minun pitäisi…”

Tämän jälkeen akela kysyy, millaiseen vastuuseen jokainen oikeus velvoittaa. Hän kirjoittaa nämä vastaukset vastaavan oikeuspykälän kohdalle. Akela käyttää ensimmäistä persoonaa (esimerkiksi minulla on vastuu siitä, että annan muille mahdollisuuden osallistua, etten syrji ketään, etten jätä ketään leikin/pelin/ryhmän ulkopuolelle).

Kun oikeuksien ja vastuiden luettelot ovat valmiit, akela kysyy voisivatko sudenpennut käyttää näitä sääntöjä eräänlaisena ryhmän ”perustuslakina”. Haluavatko he noudattaa näitä itse laatimiaan sääntöjä? Kuka vastaa siitä, että jokainen noudattaa sääntöjä? Mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin oikeutta? Onko välttämätöntä, että sääntöjen rikkomisesta seuraa jotakin? Miksi?

Kun ryhmä on päätynyt ”perustuslain” lopulliseen versioon, akela kirjoittaa sen puhtaaksi ja ripustaa näkyvälle paikalle. Hän kertoo, että nämä ovat ryhmän säännöt, joiden mukaan niin sudenpennut kuin aikuiset työskentelevät ja toimivat yhdessä. Akela kertoo vielä, että tätä on demokratia: yhdessä päätettäviä asioita, jotka velvoittavat kaikkia – samat oikeudet, samat velvollisuudet.

Vaihe 2

Akela pyytää sudenpentuja arvioimaan sääntöjä uudelleen muutama viikko myöhemmin. Ovatko sudenpennut yhä samaa mieltä niistä oikeuksista ja velvollisuuksista, joita he aiemmin kehittelivät? Onko joitain velvollisuuksia vaikeampi noudattaa kuin toisia? Miksi? Täytyykö sääntöihin tehdä mitään muutoksia? Poistoja, entä lisäyksiä? Lauma keskustelee sääntöjen ja velvollisuuksien valvonnasta seuraavien kysymysten avulla. Rikotaanko joitain oikeuksia useammin kuin toisia? Miksi? Kuka ottaa vastuun siitä, että näitä oikeuksia kunnioitetaan? Kuka päättää, mitä tapahtuu, jos joku rikkoo jotakin ryhmän sääntöä? Pitääkö ryhmän päättää yhteisesti joitakin rangaistuksia, joita sääntöjen rikkomisesta seuraa?

Källa: Compasito Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja