Toteutusvinkki0

Joukkue jakautuu  vartioihin. Sampo antaa jokaiselle joukkueelle lappuja, joihin hän on kirjoittanut etukäteensekä partioihanteita että lapsen oikeuksia. Lasten oikeudet löytyvät muun muassa Unicefin nettisivulta. Vartioiden tehtävänä on etisä eroja ja yhtäläisyyksiä oikeuksien ja ihanteiden välillä.  Tämän jälkeen vartiot tekevät julisteita ajatuksistaan.

Lähde: Det danske spejderkorps