Toteutusvinkki0

Joukkue keskustelee syrjinnästä. Mitä sana syrjintä tarkoittaa? Onko joku ryhmän jäsenistä joskus kokenut itsensä syrjityksi? Kyseessä voi olla erityisruokvalio, lukihäiriö, kehitysvamma, vieras kieli, uskonto tms. Sampo kehottaa seikkailijoita kertomaan omista kokemuksista tai kavereiden tai tuttavien kokemuksista. Miltä tuntuu olla syrjitty? Miksi syrjitään? Miksi syrjintää pitää vastustaa?

Joukkue kirjaa omiin sääntöihinsä tarvittavat kohdat syrjinnän estämiseksi.

Lähde: KFUK-KFUM speiderne