Toteutusvinkki0

Akela antaa jokaiselle pennulle tai pareille saman kartan. Hän näyttää sudenpennuille lähtöpaikan kartalta. Akela kertoo jonkin matkan vain sanallisesti karttatermein, esimerkiksi ”Kuljin 200 metriä etelään, ylitin ojan, nousin kukkulalle ja …” Osallistujat näyttävät tarinan jälkeen, mihin olettavat akelan päätyneen. Lopuksi akela voi esittää tiukan kysymyksen pennuille: Mistä olisi kannattanut mennä?
Lähde: Toimintavinkit