Toteutusvinkki0

Lajitteluviesti. Sudenpennut jaetaan kahteen joukkueeseen, joissa kummassakin jokaiselle sudenpennulle annetaan eri roska. Sudenpennun tehtävänä on viedä saamansa roska vuorollaan annettuihin lajitteluastioihin. Viestin jälkeen lauma käy yhdessä tarkasti läpi oikeat vaihtoehdot mikäli ja kun virheitä ilmenee.
Lähde: L-SP:n Vaikeat jäljet – vinkkivihko