Toteutusvinkki0

Verkonkudonta
Leikkijät istuvat lattialla pareittain. Jokaisella parilla on köysi, jonka päistä kumpikin pitää kiinni. Leikinjohtaja alkaa kutoa verkkoa. Hän sanoo esimerkiksi: ”Aino siirry istumaan Siirin ja Jeren väliin.” Leikkijä, jonka nimi mainitaan, siirtyy toivottuun paikkaan parin jäädessä istumaan paikalleen. Näin jatketaan, kunnes jokainen leikkijä istuu uudella paikalla. Myös köydet ovat tässä vaiheessa mukavasti ristikkäin, ja verkko on valmis. Aloitetaan työn purkaminen. Leikinjohtaja sanoo jonkun leikkijän nimen. Nimeltä mainittu lähtee pujottelemaan parinsa luo seuraten tarkkaan köyden kulkureittiä: yli, ali, kiertäen jne. Otetta köydestä ei saa irrottaa. Vähitellen saadaan verkko purettua.