Toteutusvinkki0

Kaikki maailman lapset eivät saa käydä koulua. Lauma tekee mainoksen, jonka mukaan kaikkien pitäisi saada käydä koulua. Mainos voidaan toteuttaa tv-mainoksena tai julisteena.
Ennen mainoksen tekemisen aloittamista, sudenpentujen on hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä:
Mikä on lauman viesti?
Mitä argumentteja asian puolesta on?
Mikä on mainoksen kohderyhmä?
Kiinnostavatko argumentit heitä?
Kuinka lauma voi tehdä viestinsä vahvemmaksi?
Lähde: WAGGGS, Muistelemispäivä 2016