Toteutusvinkki0

Pohdimme YK:n entisen ihmisoikeusvaltuutetun Mary Robinsonin sanoja: ”Kehityksen päämäärä on tila, jossa kaikkien ihmisten kaikki oikeudet voivat toteutua.” Millainen olisi maailma, jossa kaikkien oikeudet voisivat toteutua? Minkälaista sellaisessa maailmassa olisi elää? Minkälaisessa maailmassa me haluaisimme elää? Toteutuvatko meidän oikeutemme Toteutuvatko lähimmäistemme oikeudet? Miten kaikkien oikeudet voisivat toteutua vielä paremmin?

Aloitamme keskustelun pohjalta julistetyöskentelyn. Otamme ison paperin ja liimaa. Ajattelemme sellaista maailmaa, josta äsken keskustelimme, ja joka kuvastaa taululle kirjoitettua lausetta. Tutustumme eri aikakauslehtiin. Tarkoitus on leikata niistä kuvia ja tekstejä ja rakentaa parempaa maailmaa kuvaava kollaasi. Voimme täydentää työtämme myös omin piirroksin ja tekstein tai voimme käyttää muutakin kollaasityöskentelyyn sopivaa materiaalia.

Työt voidaan ripustaa seinälle, jolloin myös muut lippukuntalaiset pääsevät tutustumaan niihin. Tällöin töitä on myös helpompi täydentää jatkossa ja unelmat pysyvät seinällä jatkuvasti näkyvillä. Jokainen meistä voi halutessaan esitellä omaa työtään ja näkemystään paremmasta maailmasta. Emme kuitenkaan kommentoi toisten töitä.

Kun työt ovat valmiit, keskustelemme kollaasin tekemisestä menetelmänä. Pohdimme myös miten ryhmätyö sujui ja miten se sopi yhteen tämän menetelmän kanssa. – Minkä näkökulman me osallistujina valitsimme? Rakensimmeko me henkilökohtaisen kollaasin vai mietimmekö enemmän globaaleja oikeuksia? Minkälaisiin asioihin kollaasit keskittyvät? Aiheita voivat olla esimerkiksi perustarpeiden täyttäminen, ystävyys ja rakkaus, raha, vauraus, ulkonäkö ja esteettisyys, rauha ja suvaitsevaisuus, luonto ja ympäristö tai tiede ja teknologia. Entä mitä ajatuksia meissä heräsi nyt jälkikäteen, kun katsomme töitämme? Yllättyimmekö jostakin? Kollaasia tehdessä omaa työtään katsoo niin läheltä, että kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa. Miten töiden kuvaama maailma ja nykymaailma eroavat toisistaan? Miten eroja voidaan vähentää? Mitä yhteistä töillä ja nykymaailmalla on?

Mitä voisimme tehdä sen puolesta, että maailmaa muuttuisi ihannemaailman suuntaan?