Toteutusvinkki1

Valitsen itselleni helpoimmin ja vaikeimmin toteutettavan ihanteen ja perustelen niiden valitsemisen toisille.