Suhde toiseen: Ylitys

Tarpoja tutustuu luontoon tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta. Hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.

Tarpoja harjoittelee ylittämään vesistön.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Kaveritaidot, Retkeily,

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtajan tehtävänä on hankkia paikalle tarvittavat välineet ja huolehtia harjoittelun turvallisuudesta. Hän vastaa siitä, että ylitys toteutetaaan koko vartion yhteistyönä. Vartionjohtaja varmistaa etukäteen, että vartio osaa aktiviteetissa tarvittavat asiat. Halutessaan vartionjohtaja voi pyytää avuksi kokeneemman luonnossaliikkujan. Luotsin tehtävä: Luotsin tehtävänä on huolehtia turvallisuudesta aktiviteettia toteutettaessa. Hän kannustaa ja opastaa vartiota ylitysvälineen rakentamisessa tai suunnittelussa sekä huolehtii siitä, että jokainen saa ylityksestä positiivisen kokemuksen.

Kasvatustavoitteet

Luontosuhde, Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Vesillä,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite