Äkkiarvauksella

Tarpoja tutkii, millä perusteella teemme päätelmiä muista ihmisistä.

Jokainen ottaa umpimähkään itselleen parin. Johtaja kysyy kaikilta yksinkertaisen kysymyksen, kuten juoko parisi kahvia vai teetä. Kumpikin pareista yrittää arvata vastauksen ja kertovat arvauksensa parilleen. Pari puolestaan kertoo, osuiko arvaus kohdilleen. Tämän jälkeen kumpikin parista kertoo toiselle lyhyesti, mihin heidän arvauksensa perustui. Seuraavaksi vaihdetaan paria. Johtaja kysyy toisen kysymyksen, esimerkiksi onko parisi aamu- vai iltavirkku. Kysymysten tulee olla sellaisia, ettei pari voi päätellä vastausta parinsa ulkoisesta olemuksesta. Jälleen parit kertovat oman arvauksensa ja siihen liittyvät perustelunsa.

Kun jokainen on ennättänyt olla lähes jokaisen parina, on harjoitus hyvä vielä purkaa yhdessä. Tarpojat voivat miettiä, miten usein he arvasivat oikein tai väärin. Miten he tulivat siihen päätelmään kuin tulivat? Millaisten ulkoisten vihjeiden perusteella he esittivät olettamuksiaan? Johtivatko vihjeet heidät oikeaan vai väärään? Nämä kysymykset voidaan liittää siihen, miten teemme päätelmiä ihmisistä ensitapaamisella. Jos teemme päätelmämme esimerkiksi ulkonäön, sukupuolen tai rodun perusteella, miten kaukana ennakkoluulot ovat niistä? Miten ennakkoluulot syntyvät? Millaisia ennakkoluuloja eri-ikäisillä ihmisillä on? Onko minulla itselläni ennakkoluuloja? Jokainen voi lopuksi kertoa parilleen tai koko ryhmälle jonkin tilanteen jossa ennakkoluulot vaikuttivat. Miten ennakkoluulo tuossa tilanteessa syntyi?

Lähde: MLL:n koulurauha-aineisto 2001

Taitoalueet

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Tämä harjoitus sopii hyvin vartiolle tutustumisvaiheessa tai esimerkiksi KITT-iltaan, jossa on mukana myös vähän tuntemattomampia tarpojia.  

Kasvatustavoitteet

Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite