Arki helpommaksi

Listaamme paperille, mitkä arkiset asiat ovat meille vaikeita (esim. aamuherätykset, ajanhallinta, riittävä liikunta, rahankäyttö, epämiellyttävän ruuan syöminen). Teemme jokaiselle hankalalle asialle oman kirjekuoren tai pienen laatikon. Keksimme itseksemme tai pareittain ratkaisuja vaikeista asioista selviämiseen. Vinkit kirjoitetaan paperille ja laput laitetaan sen ongelman kuoreen/laatikkoon. Lopuksi vinkit luetaan ääneen. Vinkkejä voi kerätä vaikka retkellä yhden päivän ajan.

Taitoalueet

Itsestä huolehtiminen, Luovuus,

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Visiointitaidot,

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite