Vinkki -tutustumisleikki

Tarpoja tuntee ryhmänsä jäsenet.

Leikkiin tarvitaan pariton määrä osallistujia ja tuoleja puolet leikkijöiden lukumäärästä plus yksi. Johtaja järjestää tuolit ympyrään. Hän jakaa osallistujat kahteen ryhmään siten, että toiseen ryhmään tulee yksi enemmän kuin toiseen. Pienemmässä ryhmässä olevat istuvat tuoleille. Suuremman ryhmän jäsenet seisovat tuolien takana. Siis myös tyhjän tuolin takana seisoo joku.

Johtaja selittää harjoituksen säännöt: Tyhjän tuolin takana seisovan pelaajan täytyy yrittää antaa vinkki jollekin tuolilla istuvalle leikkijälle. Sen, joka huomaa saaneensa vinkin, täytyy yrittää siirtyä tyhjälle tuolille ilman, että hänen takanaan seisova pelaaja ehtii koskettaa häntä. Jos tuolin takana seisoja ehtii koskettaa, leikkijän täytyy palata tuolilleen ja vinkkaajan täytyy yrittää vinkata jollekin toiselle. Jos vinkin saanut ehtii livahtaa, tyhjän tuolin takana seisovasta leikkijästä tulee uusi vinkkaaja. Leikkijä ei saa jättää saamaansa vinkkiä huomiotta, vaan aina vinkin saatuaan on yritettävä vaihtaa tuolia.

Lähde: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Johtaja ohjeistaa harjoituksen ja voi myös osallistua siihen itse.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite