Ihanneryhmä

Tarpoja tunnistaa hyvän ryhmätyöskentelyn edellytyksiä.

Vartio jakautuu pienempiin ryhmiin. Jokaisen ryhmän tehtävänä on rakentaa ihanneryhmä. Vartio voi ensin päättää, mihin tarkoitukseen ihanneryhmä perustetaan. Ryhmät miettivät kuinka monta henkilöä ihanneryhmässä on. Keitä tarpojat kutsuisivat ryhmäänsä? Jäsenet voivat olla keitä tahansa henkilöitä, esimerkiksi lippukunnan vanhempia johtajia tai julkisuuden henkilöitä. Ryhmän pitää pystyä myös perustelemaan miksi he haluavat juuri kyseiset ihmiset ihanneryhmäänsä. Entä mihin tämänkaltainen ryhmä voi parhaimmillaan kyetä?

Lähde: Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-kustannus.

Taitoalueet

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtaja ohjeistaa harjoituksen. Hän auttaa ja kannustaa tarpojia ryhmäsuunnitteluissa.

Kasvatustavoitteet

Ryhmässä toimiminen, Toisten kunnioittaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite