Retken ruokalista

Suunnittelemme kuvitteelliselle (tai oikeasti tulevalle) retkelle ruokalistan. Ensin jokainen samoaja suunnittelee yksin oman ruokalistan ilman, että keskustelee muiden kanssa. Tämän jälkeen jakaudutaan pareihin ja parien tehtävänä on yhdistää omat listansa yhdeksi ruokalistaksi. Neuvottelemme parimme kanssa, mitkä ruuat valitaan listoilta ja mitkä jätetään pois – omat mielipiteet perustellaan ja toisen mielipiteitä kuunnellaan. Kun parit ovat saaneet yhteisen ruokalistansa valmiiksi, yhdistämme taas kaksi paria (4 samoajaa), ja tehtävänä on taas saada aikaan yksi yhteinen ruokalista. Ryhmien ja ruokalistojen yhdistämistä jatketaan niin kauan, kunnes vartiolla on yksi yhteinen ruokalista.

Tehtävän jälkeen keskustelemme luotsin avustuksella siitä, miten tyytyväisiä olemme ruokalistaan, oliko omasta mieliruuasta vaikea luopua ja montako omaa toivetta lopullisella listalla löytyy. Vaikuttivatko keskustelutaidot oman tahdon toteutumiseen vai olemmeko hitsautuneet yksimielisiksi?

Taitoalueet

Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu, Yhteiskunnallinen vaikuttaminen,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite