J1: Sudenpentu-/seikkailijaryhmän johtaminen

J1: Sudenpentu-/seikkailijaryhmän johtaminen

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/sampokoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Tuntee sudenpentu-/seikkailijaryhmän johtamisessa käytettäviä
johtamismalleja sekä käytännön vaihtoehtoja erilaisten lasten ja heidän
huoltajiensa kanssa toimimiseen.
Sisältö

 • Sudenpentu- ja/tai seikkailijaikäisten ryhmän johtaminen,
  siihen liittyvät ongelmatilanteet ja ongelmien ratkaisu / avun
  saanti
 • Erilaiset ryhmähallinnan keinot
 • Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys ja toiminnasta
  tiedottaminen vanhemmille
 • Käytännön vinkkejä eri kulttuureista tulevien lasten kanssa
  toimimiseen.

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto:  4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite