K1: Kehitys ja kasvu 1

K1: Kehitys ja kasvu 1

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/Sampo -koulutus, luotsi -koulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää kyseisen ikäkauden lapsen/nuoren kehitysvaiheen ja
kuinka partio vastaa tähän kehitystarpeeseen.

Sisältö

 • Ikäkauden henkinen ja fyysinen kehityskaari
 • Ikäkauden keskeiset kehitystapahtumat
  kasvatustavoitteiden havainnollistamina
 • Keskeiset elämäntapahtumat, kulttuuri ja elinympäristö
  sekä motivoivat tekijät, tyttöjen ja poikien väliset erot
 • Kavereiden ja ryhmän merkityksen ymmärtäminen eri
  ikäkausissa ja partiossa pysyminen tilastojen valossa
 • Ikäkauden ohjelma- ja johtajamallin vastaavuus ikäkauden
  tarpeisiin

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari-/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto 2 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite