J4 Tapahtuman johtaminen

Päivitetty 2.2.2019

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Tapahtuman tavoitteiden asettaminen Tapahtuman tavoitteiden asettaminen

 

 

 

 

Tavoitteiden asettaminen suhteessa partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin, ikäkausikohtaisiin tavoitteisiin, strategisiin tavoitteisiin sekä ajankohtaisiin teemoihin
Tapahtuman suunnittelu Projektisuunnitelman (vastaava) tekeminen

 

Tapahtuman suunnittelun aikataulu

 

Aikaisempien arviointien hyödyntäminen  suunnittelussa
Tapahtuman viestintä Tapahtuman viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen Erilaiset viestintäkanavat (some, verkko, lehdet, mainokset, retkikirjeet ym.)
Tapahtuman talous Tapahtuman talousarvio Talouden riskit ja niihin varautuminen
Partiojohtajan vastuu Tapahtuman johtajan vastuut ja velvollisuudet Turvallisuusajattelu, turvallisuussuunnitelma
Projektiryhmän johtaminen Projektiryhmän johtaminen ja motivoiminen Projektin vaiheet

Pestaaminen ja pestikeskustelu

 

Ohjausryhmän, ohjaavan pj:n tai mentorin rooli
Tapahtuman arviointi ja palaute Palautteen kerääminen tapahtumasta

Tapahtuman arviointi

 

Toteuttajien ja sidosryhmien kiittäminen

 

Tapahtuman palautteen kiinnittäminen pysyvän organisaation toimintamalleihin

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite