K3 Partio-ohjelman perusteet

Päivitetty 2.2.2019

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Kasvatustavoitteet Partion yleiset kasvatustavoitteet

 

Ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet Kasvatustavoitteiden suhde arvopohjaan
Partiomenetelmä Partiomenetelmä ja sen käyttö partiotoiminnassa

 

Partiomenetelmä toiminnan laadun mittarina Lasten ja nuorten oppiminen
Partio-ohjelma Partio-ohjelman pääpiirteet ja termistö

 

Ikäkausikohtaiset ohjelmat
Retki Luonnossa toimiminen osana partiomenetelmää

Retki partion keskeisenä  kasvatuskeinona

Luonnon hyödyntäminen toimintaympäristönä

Retkiohjelman suunnittelu

Luonnon huomioiminen toiminnassa esim. taitojen oppiminen, iltanuotiot, elämyksellisyys ajatusten herättäjänä Johtajan rooli retkellä (koti-ikävä, avun ja ohjauksen tarve käytännön toimissa)

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite