Y1 Aktiivinen kansalainen

Päivitetty 2.2.2019

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Aktiivinen kansalainen Erilaiset yksittäisen kansalaisen vaikuttamiskeinot kunnassa, seurakunnassa ja kansallisella tasolla (äänestäminen, ehdolle asettuminen, mielipidevaikuttaminen median ja sosiaalisen median kautta, mielenilmaukset) Mitä tietoja ja taitoja partiolaisuus antaa kansalaisvaikuttamiseen Kansalaisvaikuttamisen keinot ja merkitys demokratian toimintaan
Partio yhteiskunnallisena toimijana Partion keskeisimmät yhteiskunnalliset viestit (ns. yhteiskunnallisen toiminnan linjaukset)

Missä kaikkialla partio vaikuttaa yhteiskunnassa

Partion keskeiset kumppanit (SP:n ja oman piirin tasolla)

Missä kaikkialla partio vaikuttaa yhteiskunnassa

Partion mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
Lippukunnan sidosryhmät Oman lippukunnan tärkeimmät sidosryhmät ja miten lippukunta voi vaikuttaa niiden toimintaan Sidosryhmien huomioon ottaminen lippukunnan viestinnässä
Partion vaikuttamiskeinot lähiympäristössä Miten lippukunta voi tukea lasten ja nuorten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi partio-ohjelman kautta Kansalaisvaikuttamista tukevia aktiviteetteja eri ikäkausien partio-ohjelmassa

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite