IK4 Minä partiojohtajana 2

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Partion johtamiskäsityksen käyttäminen arvioinnissa

 

Itsensä arviointia suhteessa johtamiskäsitykseen (SP:n uusi liljamalli)

Partion johtamiskäsityksen näkyminen omassa toiminnassa

Miten voin tukea muita arvioimaan toimintaansa

Partion ”vanhan” johtamiskäsityksen mukaisten roolien näkyminen omassa toiminnassa

 

Muiden toiminnan arviointi johtamiskäsityksen avulla

 

Partion arvopohjan soveltaminen partiojohtajana toimiessa

 

Partion arvopohjan vaikutus omaan toimintaan

Omien arvojen tunnistaminen

 

Arvopohjainen johtajuus laajemmin yhteiskunnassa

 

Vastuullinen ja perusteltu partion aikuisten, nuorten ja lasten toiminnan tukeminen

 

Vastuut ja velvollisuudet nuorisoliikkeessä

Eri vapaaehtoisen rooleissa toimiminen

 

Kehittymistavoitteiden ja jatkuvan itsensä kehittämisen merkitys

 

Oma motivoituminen ja oman toiminnan arviointi vapaaehtoisena

Vahvuudet ja kehittämiskohteet partiojohtajana

Miten voin hakea palautetta muilta ja käsitellä sitä

Itsetuntemuksen lisääminen

Itsearvioinnin ja -kehittämisen työkaluja

Omien kehittymistavoitteiden asettaminen

 

Toisten tukeminen kehittämistavoitteissaan

Pitkän tähtäyksen kehittyminen

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite