J2 Johtaminen partiossa 1

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Partion johtamiskäsitys ja roolit johtajana Partion johtamiskäsitys

 

Johtamisroolit eri

tilanteissa ja ryhmissä

 

 

Johtamisroolien soveltamisen harjoittelu erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä

 

Erilasia johtamiskäsityksiä ja johtamisen teoriaa
Partiojohtajan vastuut ja velvollisuudet Johtajan vastuu ja

velvollisuudet

 

   
Vertaisjohtajuus Vertaisjohtajuus osana

partiomenetelmää

 

Vertaisjohtajuuden toteuttaminen ja tukeminen

 

 
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen Palautteen antamisen merkitys toiminnan johtamiselle ja kehittämiselle

 

 

Henkilökohtaisen palautteen

antaminen ja vastaanottaminen

sekä oman toiminnan kehittäminen

palautteen pohjalta

 

Palautteenannon harjoituksia
Ohjaaminen ja pesti Johtamisen ja ohjaamisen erot

 

Pesti ja partion pestijärjestelmä

Aikuisten motivointi

vapaaehtoistoiminnassa

 

Pestikeskustelu lippukunnassa

Ohjaavan partiojohtajan tai mentorin rooli

 

Pestijärjestelmä johtamisen

työkaluna

 

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite