J2: Johtaminen partiossa

J2: Johtaminen partiossa

Osaamisalue: Johtaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää partiojohtajan vastuun ja velvollisuudet sekä tunnistaa oman roolinsa johtajana eri tilanteissa.

Sisältö

  • Partion johtamiskäsitys
  • Roolit johtajana eri tilanteissa ja ryhmissä
  • Partiojohtajan vastuut ja velvollisuudet
  • Tuki osana vertaisjohtajuutta
  • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen oman toiminnan kehittämisessä
  • Mitä on ohjaaminen ja mikä on pesti?

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
  • Ohjaava keskustelu
  • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Päiväys: 14.1.2017

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite