J3 Partiojohtajaperuskoulutuksen johtamistehtävä

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Johtamistehtävän sisältö Lippukunnan toimintaa ja tavoitteita tukeva partiomainen  johtamistehtävä, joka sisältää ihmisten ja asioiden johtamista sekä yhteydenpitoa sidosryhmiin

 

Tapahtuman (vast.) suunnitteluaiakataulun, talousarvion ja turvallisuussuunnitelman laatiminen

 

Palautteen kerääminen tapahtumasta ja johtamisesta

 

Kouluttajien tulee varmistua, että johtamistehtava on kouluttautujan osamistason mukainen

 

   
Keskustelut ja ohjaaminen Riittävästi aikaa varattuna keskusteluille koulutettavan ja ohjaajan kanssa

 

 

   

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite