J5 Johtaminen partiossa 2

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Johtamiskäsitys Partion johtamismalli oman pestin tukena Johtamismallin käyttö johtamisen välineenä

Johtamismallin merkitys muissa lippukunnan pesteissä

Piirin ja SP:n kalenterit toiminnan suunnittelun tukena Kalentereihin tutustuminen Teemojen näkyminen toiminnassa

Tapahtumien huomioiminen pitkän tähtäimen suunnittelussa

Tulevat teemat

Maailmanjärjestöjen teemat

Johtamisen keinot Tavoitteellinen johtaminen teoriassa ja käytännössä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen teoriassa

Johtamistavan valinta omassa pestissä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen käytännössä

Johtamisen keinojen merkitys lippukunnan toiminnalle
Toiminnan kehittäminen tilastojen avulla Lippukuntaviisariin tutustuminen Vuosiselosteen täyttäminen (prosessi ja käytännöt)

Oman tilastoinnin tarve ja merkitys

Pitkän tähtäimen suunnittelu tunnistettujen kehittämistarpeiden ja vahvuuksien pohjalta
Ikäkausien huomioiminen Kaikkien ikäkausien mahdollistuminen lippukunnan toiminnassa Toiminnan kehittäminen tukemaan haasteellisia ikäkausia Siirtymät, muutoskohdat
Motivoiminen ja sitouttaminen Motivointi johtamisen työkaluna

Motivoinnin keinot

Motivoinnin haasteet

Sitoutumisen tasot (vapaaehtoisen roolit)

Erilaiset toimintaryhmät Erilaisiin toimintamuotoihin tutustuminen Toimintamuotojen esteet ja mahdollisuudet omassa lippukunnassa Avoin partio

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite