J7 Aikuisryhmän johtaminen

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Tavoitteiden asettaminen Tavoitteiden asettamisen merkitys ryhmän toiminnalle Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu
Sitouttaminen Motivaatiotekijöiden yhteys sitoutumiseen

Sitouttamisen tapoja

Sitoutumisen ongelmat yhteiskunnassa ja tämän vaikutus vapaaehtoistoimintaan
Motivaatio Yleisimpiä yksilön motivaatiotekijöitä Vapaaehtoistoiminnan yleiset motivaatiotekijät Vapaaehtoisen roolit partiossa
Ongelmanratkaisumenetelmät Ongelmien tunnistaminen eri ryhmän toiminnan vaiheissa Ongelmien muuttaminen ratkaisukeskeisesti toiminnaksi ja tavoitteiksi
Yksilön kohtaaminen Yksilön elämäntilanne, osaaminen, ajankäyttö ja resurssit

 

Pestikeskustelun käyminen pestissä kehittyminen –työkalun avulla

Pestikeskustelun mahdollisuudet yksilön kohtaamisessa Ryhmäroolien muokkaaminen vastaamaan henkilön elämäntilannetta
Toiminnan arviointi ja kehittäminen Arviointi käytännössä

Kehittämisen näkökulma ryhmän toiminnan johtamisessa

Mittareiden asettaminen toiminnan kehittämiselle ja arvioinnille

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite