J8: Johtaminen partiossa 3

J8: Johtaminen partiossa 3

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi)
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus
Tavoitteet: Osaa johtaa partion erilaisia organisaatioita ja ryhmien työskentelyä. Osaa käyttää erilaisia ratkaisukeinoja ongelmatilanteissa. Osaa suunnitella organisaation johtajaresursseja ja koulutustarpeita.

Sisältö

  • Erilaisten partion organisaatioiden sekä aikuis- tai johtajaryhmän työskentelyn johtaminen partion johtamiskäsityksen mukaisesti
  • Erilaisten ongelmanratkaisukeinojen soveltaminen ryhmän ongelmatilanteissa
  • Organisaation johtajaresurssien suunnittelu ja lisäkoulutustarpeiden tunnistaminen
  • Vapaaehtoisten motivoinnin ja tuen merkitys heidän yksilöllisten ominaisuuksien pohjalta
  • Pestiä johtamisen työkaluna käytännössä
  • Rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkitys sekä soveltaminen partiotoiminnassa.

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 23 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite