K3: Partio-ohjelman perusteet

K3: Partio-ohjelman perusteet

Osaamisalue: Kasvatus

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus

Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Tuntee partio-ohjelman pääpiirteissään. Ymmärtää partiomenetelmän
ja sen tuomia tapoja kouluttaa uusia taitoja lapsille ja nuorille.

Sisältö

 • Partion kasvatustavoitteet
 • Partiomenetelmä käytännössä taitojen kouluttamisessa lapsille
  ja nuorille
 • Partio-ohjelman pääpiirteet
 • Retken merkityksen ymmärtäminen kasvatuskeinona ja osana
  partio-ohjelmaa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite