K4 Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja/samoaja/vaeltaja)

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Eritystietämys (nice to know)
Kasvatustavoitteet Kasvatustavoitteiden rakenne Ikäkauden kasvatustavoitteiden sisältö  
Ohjelman käyttö Ikäkauden ohjelman rakenne ja termit   Kasvatustavoitteiden yhteys partio-ohjelman rakenteeseen
Lupaus ja ihanteet Ikäkauden lupaus ja ihanteet

 

Kaikki partioihanteet  
Siirtymävaiheet Siirtymävaiheen järjestäminen Siirtymävaiheen riskit partiotoiminnan jättämisessä  
Ryhmän rakenne ja koko Ikäkauden ryhmärakenne Perusteet vartion rakenteelle  
Johtajamalli Luotsin pesti ja häntä tukevat aikuiset

Nuoren johtajan tukeminen

 

Lippukunnan ohjelmatoiminnan rakenne Aikuisen merkitys ikäkaudessa
Partiomenetelmä Partiomenetelmän käyttö partiotoiminnassa

 

Partiomenetelmä toiminnan laadun mittarina

 

Lasten ja nuorten oppiminen
Yhteistyötahot LPK:n, alueen ja piirin ikäkausitapahtumat SP:n ikäkausitapahtumat ja ohjelmapainotukset

Kansainvälisyys partiotoiminnassa

 

 
Toiminnan suunnittelu Ryhmän toimintakalenteri    
Tukimateriaalit Johtajakansio ja SP:n nettisivut

 

Tukeva materiaali (askartelu-, leikki- tms.)  
Retki Luonnossa toimiminen osana partiomenetelmää:

Retken käyttö kasvatuskeinona

Luonnon hyödyntäminen toimintaympäristönä Retkiohjelman suunnittelu Retkestä tiedottaminen Johtajan rooli retkellä (koti-ikävä, avun ja ohjauksen tarve käytännön toimissa)

 

Luonnon huomioiminen toiminnassa esim. taitojen oppiminen, iltanuotiot, elämyksellisyys ajatuksenherättäjänä  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite