K5 Partio-ohjelma lippukunnassa

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Kasvatustavoitteet Kasvatustavoitteiden kokonaisuus

 

Kasvatustavoitteiden hyödyntäminen käytännössä partiokasvatuksessa

   
Partio-ohjelman rakenne Partio-ohjelman hahmottaminen kokonaisuutena

Lippukunnan ohjelmatoiminnan kokonaisuus

   
Ohjelmatoiminnan laatu Menetelmiä ohjelmatoiminnan laadun tutkimiseen (SP:n minimikriteerit, lpk-viisari)

Laadun määritelmä

 

Laadukkaan toiminnan suunnittelu (lyhyt ja pitkä tähtäin)  
Ikäkausijaon ja johtamismallien soveltaminen Perusteluita soveltaa ikäkausijakoa ja johtamismalleja (miten ja miksi?) Soveltamisen seuraukset pitkällä ajanjaksolla  
Ohjelman soveltaminen Haastavat olosuhteet ohjelman toteuttamiselle

 

Erityisryhmät

Soveltamisen merkitys partio-ohjelman suorittamiselle  
Ikäkausien välinen yhteistyö Siirtymien merkitys

Käytäntöjen jakaminen yhteistyömuodoista

   
Ohjelmatapahtumien merkitys Ohjelmatapahtumat eri ikäkausissa (LPK:n järjestämät)

 

Miten ohjelmatapahtuvat tukevat lippukunnan tarjoamaa ohjelmatoimintaa

Piirin ja SP:n tarjoamat ohjelmatapahtumat eri ikäkausille  
Suunnitelmallinen toimintatapa Pitkäntähtäimen suunnittelu ohjelmatoiminnassa Yhteistyö pestijohtajan kanssa johtajaresurssia koskien  
Aktiviteettien analysointi ja soveltaminen Yksittäisten aktiviteettien soveltamisideoita Soveltamisen merkitys ikäkautta suorittavan henkilön ohjelmakokonaisuudelle  
Alueellinen yhteistyö Ohjelmatapahtumien järjestämisvuorot

Alueelliset ohjelmatapahtumat

 

Ohjelmavalmentajan tuki

Alueellinen yhteistyö haasteellisten ikäkausien tukemisessa  

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite