K5: Partio-ohjelma lippukunnassa

K5: Partio-ohjelma lippukunnassa

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelmajohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot (erityisesti moduuli K3: Partio-ohjelman perusteet)
Tavoitteet: Osaa soveltaa partiokasvatuksen tavoitteita lippukunnan toiminnassa. Ymmärtää partio-ohjelman kokonaisuutena sekä eri ikäkausien erityispiirteet. Osaa soveltaa partio-ohjelmaa lippukunnan lasten ja nuorten tarpeiden ja lippukunnan toimintaympäristön mukaisesti. Ymmärtää laadukkaan partiotoiminnan merkityksen ja haluaa toteuttaa sitä omassa lippukunnassaan.

Sisältö

 • Kasvatustavoitteet ja niiden soveltaminen lippukunnan toiminnassa
 • Partio-ohjelman rakenne
 • Ohjelmatoiminnan laadun arviointi käytännössä
 • Ikäkausijaon ja johtamismallien soveltaminen erilaisissa lippukunnissa
 • Partio-ohjelman soveltaminen haastavammissa olosuhteissa ja erityisryhmien kanssa.
 • Ikäkausien välisen yhteistyön merkitys
 • Ikäkausien ohjelmatapahtumien merkitys
 • Suunnitelmallisen toimintatavan luominen ja ylläpitäminen lippukuntaan laadukkaan partio-ohjelman varmistamiseksi
 • Ikäkauden aktiviteettien analysointi ja soveltaminen lasten ja nuorten edellytysten ja lippukunnan olosuhteiden mukaisiksi
 • Alueellisen yhteistyön keinot ja hyödyt partio-ohjelman toteuttamisessa

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 5 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite