K6 Kehitys ja kasvu 2

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Eri ikäkausien kehitystehtävä Kasvatuspsykologinen näkemys 7-22 -vuotiaiden kehitykseen

 

Kehityksen kulmakivet

Psykologisen kehityksen poikkeamat  
Tiedon soveltaminen partiossa Partiokasvatuksen rakenne lapsen/nuoren tukena

 

Perusteet partio-ohjelmalle ja johtajarakenteelle

Partion keinot tukea kehityksen kriiseissä

 

Siirtymien merkitys kehityksen tukena

 
Erilaisten lasten ja nuorten kohtaaminen partiossa Erityislapset teoriassa

 

Eri kulttuurien kohtaaminen

 

Partion keinot mahdollistua kaikkien harrastukseksi

 

Käytännön vinkkejä

Erityislasten tarpeiden tukeminen

 

Ohjelmajohtajan rooli ryhmänjohtajan tukena

Aidosti avoin partio: visio ja toiminta sen tueksi

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite