Viestintä

Tarpoja oppii erilaisia viestinnän muotoja ja osaa käyttää niitä hyvien tapojen mukaisesti. Tarpoja ymmärtää tekijänoikeudet julkaistessaan omia ja muiden tekemiä juttuja.

Tarpoja osaa kertoa itsestään tai vartiostaan kirjeen, videon, kuvan tai äänen avulla. Tarpoja opettelee erilaisia tapoja käyttää julkaisuja hyödykseen.

Taitoalueet

Luovuus, Vaikuttaminen, Viestintä, Vuorovaikutustaidot,

Johtamistaito

Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Vartionjohtajan tehtävä: Vartionjohtaja suunnittelee aktiviteetin toteutuksen ja hankkii tarvittavat välineet aktiviteetin tekemiseen. Tarvittaessa hän pyytää luotsin apua suunnitteluun ja toteutukseen. Vartionjohtajan on hyvä muistaa, että kaikille esiintyminen ei ole mieleistä tekemistä. Vartionjohtaja rohkaisee ja kannustaa vartion ujoimpia osallistumaan ja tarvittaessa hillitsee aktiivisempia vartion jäseniä antamaan tilaa hiljaisemmille. Luotsin tehtävä: Luotsi tukee vartionjohtajaa aktiviteetin suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa hän osallistuu aktiviteetin toteutukseen vartionjohtajan apuna.

Kasvatustavoitteet

Osaaminen ja ongelmanratkaisu,

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kämpällä, Kololla, Metsässä, Ulkona,

Kesto

A muutama tunti,

Aktiviteetin yläkäsite