O2 Pesti ja rekrytointi

Päivitetty viimeksi 2.2.2019

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Vahvuudet ja kehittymisalueet Omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistaminen

Tutustuminen yksilön  vahvuusalueisiin ja kehittymiskohteisiin

Toisen henkilön vahvuuksien sanoittaminen Vahvuuksien hyödyntäminen lippukunnan toiminnassa
Itsearviointi Motivaatiotekijät

Itsearvioinnin toteuttamisen tapoja

Uusien kehittymistarpeiden tunnistaminen ja niihin reagointi

Itsearvioinnin merkitys yksilön kehittymiselle
Rekrytointi ja perehdyttäminen Rekrytointikäytäntöjen jakaminen

Perehdyttämisen tavat ja merkitys

Tervetuloa partioon -kurssi Pitkän tähtäimen suunnittelu rekrytoinnin tukena
Pestin merkitys Pestien sanoittaminen (pestikuvaus)

Pestin merkitys yksilölle

Hyvän pestauksen merkitys lippukunnalle Toiminnan kehittäminen pestaamisen avulla
Pestikeskustelu Pestisopimus

Pestiavain

Pestissä kehittyminen -työkaluun tutustuminen

Pestikeskustelu motivaation, osaamisen, johtamisen ja kehittämisen välineenä Yksilöntuntemuksen kehittyminen
Palaute Palautteen keräämisen ja antamisen tavat

Palautteen esittäminen rakentavasti/kehittävästi

Palautteen käyttö yksilön/toiminnan kehittämiseksi Säännöllisen palautejärjestelmän luominen ja vakiinnuttaminen lippukunnan toimintaan

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite