KO4: Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteuttaminen

KO4: Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteuttaminen

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisen koulutusrupeaman aikuisille ja arvioida oppimista.

Sisältö

  • Koulutusrupeaman suunnittelu ja toteutus annettujen tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta kohderyhmän huomioiden
  • Koulutustapahtuman ja osallistujien oppimisen arviointikeinot (palautteen kerääminen ja hyödyntäminen koulutusten ja kouluttajien kehittymiseksi, koulutuksessa tapahtuvan oppimisen tunnistaminen).

Koulutusmenetelmät

  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
  • Toteutetaan koulutusharjoitteluna, joka sisältää ennakkovalmistautumisen, koulutustuokion/-harjoituksen vetämisen ja arvioinnin sekä kouluttajilta, että vertaisarvion muilta kouluttautujilta

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite