KO5: Koulutustapahtuman johtaminen

KO5: Koulutustapahtuman johtaminen

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiokouluttaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa johtaa koulutuskokonaisuuden tai muun koulutustapahtuman suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä pystyy hyväksymään koulutuskokonaisuuden suoritukset.

Sisältö

  •  Koulutusjärjestelmän perusteet
  • Koulutuskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen soveltaen koulutuskokonaisuuksien kuvauksia ja moduulikuvauksia
  • Koulutuskokonaisuuden suunnittelu ja johtaminen piirin tai keskusjärjestön käytäntöjen mukaisesti
  • Kouluttajien rekrytointi, pestaaminen ja johtaminen ennen koulutustapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen
  • Koulutustapahtuman rakenteen suunnittelu osallistujien tarpeet huomioon ottaen
    Koulutusten monimuotoiset toteuttamistavat ja yksilölliset oppimistehtävät

Koulutusmenetelmät

  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
  • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite