Lähesty tunteella

Tarpoja osa ilmaista tunteita.

Tarpojat ovat piirissä ja johtaja keskellä. Johtaja antaa jonkin tunnetilan, johon eläytyen muut alkavat lähestyä häntä. Mitä lähemmäs he tulevat, sitä voimakkaampi on annettu tunne. Kun osallistujat ovat olleet hetken aivan lähellä vetäjää, häntä kuitenkin koskematta, he loitontuvat jälleen, jolloin tunne laimenee ja kaukana sammuu kokonaan.

Tunnetiloja:

– Vihatkaa minua. (Saa sättiä, huutaa, nimitellä ja raivota. Viha kasvaa, mitä lähemmäs tullaan)

– Rakastakaa minua.

– Kadehtikaa minua.

– Ihailkaa minua.

– Surkutelkaa minua.

– Hävetkää minua.

– Halveksikaa minua.

– Pitäkää minua naurettavana.

– Pelätkää minua.

– Hellikää minua.

– Hämmästelkää minua.

Harjoitus voidaan tehdä myös kahdessa ryhmässä, jotka asettuvat riveihin kasvot vastakkain. Etäällä ollessaan kuka tahansa voi huutaa jonkin tunteen, jotka voidaan jakaa myös lapuilla leikkijöille, ja tämän tunteen vallassa ryhmät liikkuvat kohti toisiaan tunnetta paisuttaen.

Lähde: Helminen Jussi: Näyttämölle, ilmaisutaidon harjoituskirja, WSOY, 1989

Taitoalueet

Johtamistaito

Itsensä johtamisen taidot, Vuorovaikutustaidot,

Johtajan tehtävät

Johtaja huolehtii, että harjoitusta tehdessä maltetaan pysyä valitussa tunteessa, eikä lähdetä naureskelemaan.

Kasvatustavoitteet

Ihmissuhteet,

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

15min,

Aktiviteetin yläkäsite