Mitä kuuluu?

Tarpoja tekee havaintoja itsestään ja omista kuuntelutottumuksistaan tässä ja nyt. Lisäksi voidaan pohtia keinoja ottaa toinen huomioon keskustelutilanteessa.

Jokainen vartion jäsen ottaa itselleen parin. Kumpikin saa vuorollaan toimia puhujana ja kuuntelijana. Parit sopivat keskenään, kumpi puhuu ensin. Puhuja saa muutaman minuutin miettiä, mistä itselleen tärkeästä asiasta hän haluaa kertoa. Harjoituksen ohjaaja antaa aloitusmerkin kaikille pareille. Vain puhuja saa puhua, kuuntelija keskittyy äänettömästi kuuntelemaan. Kun puhuja on kertonut omaa asiaansa noin 1 – 2 minuutin ajan, harjoituksen ohjaaja antaa merkin, jonka kuultuaan puhuja lopettaa asiansa kertomisen. Tarinat voivat siis jäädä keskenkin. Kun puhuja on lopettanut, pyydetään kuuntelijoita toistamaan puhujan kaksi viimeistä virkettä. Pyynnön tulee tulla kuuntelijoille yllätyksenä! Tämän jälkeen vaihdetaan rooleja. Koska kuuntelija tietää nyt, mitä tuleman pitää, häntä pyydetään toistamaan kolme viimeistä virkettä.Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001.

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite