Kohtaaminen saarella

Tarpojan tietoisuus kasvaa kulttuuritaustan vaikutuksesta elämään ja asenteisiin.Paussi herättää keskustelua kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. Tarpoja tutustuu kulttuurisiin tabuihin ja suvaitsevaisuuden rajoihin. Tarpojat Keskustelevat kulttuurienvälisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Kautta historian eri kulttuurit ovat omaksuneet ja lainanneet toisiltaan erilaisia asioita. Usein kohtaaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Pystymme paremmin arvostamaan monimuotoisuutta, jos opimme näkemään vieraisiin kulttuureihin kohdistuvien ennakkoluulojen ja oman etnosentrismimme taakse. Tässä harjoituksessa simuloidaan kahden kulttuurin kohtaaminen. Käsiteltävät aiheet:- Mitä ovat sopeutuvaisuuden ja suvaitsevaisuuden tuomat edut?- Ennen kuin kulttuurieroja voi oppia kunnioittamaan, niitä täytyy oppia ymmärtämään.- Iloa monimuotoisuudesta!Ryhmän koko 10 – 16Taustatietoa pelistäSaarella asuu kaksi heimoa. Y-heimo asuu saaren keskiosan kukkuloilla, Z-heimo rannikolla. Heimot viettävät rauhanomaista rinnakkaiseloa ja ovat vain vähän tekemisissä keskenään. Heimoilla on kummallakin oma kulttuurinsa ja kielensä. Niillä on kuitenkin se yhteinen piirre, että molemmissa kulttuureissa arvostetaan suuresti ilmapalloja. Y pitää pallojen monimuotoisuutta tärkeänä uskonnollisista syistä ja yrittää siksi kerätä mahdollisimman paljon eri muotoisia, värisiä ja kokoisia palloja. Z-heimo taas käyttää ilmapalloja, etenkin pyöreitä ja punaisia, lääkinnällisiin tarkoituksiin ja keräilee siis punaisia palloja.Äskettäin heimo Z:n keskuuteen on levinnyt outo ja vaarallinen kulkutauti. Legendojen mukaan siihen on olemassa vain yksi parannuskeino: harvinaislaatuinen ilmapallo, joka on kätketty johonkin tuntemattomaan paikkaan saarella. Onneksi heimon vanhimmilla on hallussaan satoja vuosia vanha kartta, jonka uskotaan ilmaisevan tien parantavan ilmapallon luokse. Valitettavasti kartta oli kerran kauan sitten vähällä tuhoutua sodassa, ja nyt Z-heimolla on hallussaan vain kartan puolikas. Legendan mukaan toinen puolisko on Y-heimolla. Pelissä Y -heimon tavoite on suojella ilmapallojaan, ja Z:n tavoite on lääkeilmapallon löytäminen. Pelaajat saavat luultavasti huomata, että peli johtaa yllättäviin tilanteisiin.koko peli: http://www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/osaB/aktiviteetit/saarella.html

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Retki, Muu, Ikäkausitapaaminen,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite