Äkkiarvauksella

Tutkia, millä perusteella teemme päätelmiä muista ihmisistä.

Jokainen ottaa umpimähkään itselleen parin. Vartionjohtaja kysyy, käyttääkö parisi sokeria teessä tai kahvissa. Kumpikin pareista yrittää arvata vastauksen ja kertovat arvauksensa parilleen. He kertovat, osuivatko arvaukset kohdalleen. Nyt he voivat kertoa toisilleen lyhyesti, mihin heidän arvauksensa perustuivat. Seuraavaksi vaihdetaan paria. Vartionjohtaja kysyy toisen kysymyksen, esimerkiksi onko parisi aamu- vai iltavirkku. Kysymysten tulee olla sellaisia, ettei pari voi päätellä vastausta parinsa ulkoisesta olemuksesta. Jälleen parit kertovat oman arvauksensa ja siihen liittyvät perustelunsa.Purkuvinkkejä:Tarpojat voivat miettiä, miten usein he arvasivat oikein tai väärin. Miten he tulivat siihen päätelmään kuin tulivat? Millaisten ulkoisten vihjeiden perusteella he esittivät olettamuksiaan? Johtivatko vihjeet heidät oikeaan vai väärään? Nämä kysymykset voidaan liittää siihen, miten teemme päätelmiä ihmisistä ensitapaamisella. Jos teemme päätelmämme esimerkiksi ulkonäön, sukupuolen tai rodun perusteella, miten kaukana ennakkoluulot ovat niistä? Miten ennakkoluulot syntyvät? Millaisia ennakkoluuloja eri-ikäisillä ihmisillä on? Onko minulla itselläni ennakkoluuloja? Kerro parillesi jokin tilanne, jossa ennakkoluulot vaikuttivat tilanteeseen, ja kerro, mitä tapahtui. Keskustellaan kokemuksista ja ajatuksista. Löytyykö joitakin yhdistäviä tekijöitä?MLL:n koulurauha-aineisto 2001

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kolo,

Kesto

10 min,

Aktiviteetin yläkäsite