L1 Lippukunnan henkilöstön kehittäminen

Sisältö Ydinaines (must know) Täydentävä tietämys (should know) Erityistietämys (nice to know)
Osaamistason kartoitus ja hyödyntäminen Mitä osaaminen tarkoittaa?

 

Tavat selvittää osaamistasoa (esim. pestikeskustelut, lpk-viisari, koulutustilastot)

 

Osaamisen hyödyntäminen johtajistosuunnittelussa

Osaamisen kehittäminen pitkän tähtäimen suunnittelussa  
Osaamisen kerryttäminen Partion tarjoamat keinot osaamisen kerryttämiseen (koulutus, mentorointi, pestissä toimiminen)

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

(AHOT)

 

 

 

 

 

Partion ulkopuolella osaamisen kerryttäminen ja sen hyödyntäminen

 
Osaamisen kehittämisen johtaminen Yksilön osaamisen tukeminen

 

SP:n minimikriteerit laadukkaalle toiminnalle

 

Osaamisen kehittäminen lippukunnan näkökulmasta

Osaamisen kehittämisen merkitys laadukkaan partiotoiminnan järjestämiselle Laadun tutkiminen laatutyökalujen avulla (esim. Loisto)
Kiittäminen Kiittämisen ja johtajahuollon ideoiden jakaminen Kiittämisen merkitys yksilön motivaatiolle ja sitoutumiselle Ansiomerkkijärjestelmä

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite