L1: Lippukunnan henkilöstön kehittäminen

L1: Lippukunnan henkilöstön kehittäminen

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli: sisältyy koulutuskokonaisuuksiin  Pestijohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa kehittää lippukunnan johtajien määrää, osaamisen laatua ja tunnistaa niiden kehitystrendejä  sekä varautua niihin.

Sisältö

  • Lippukunnan johtajiston ja sen osaamistason kartoitus ja suunnittelu lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä hyödyntäen jo olemassa olevaa tietoa (esim. lippukuntaviisarit) ja erikseen kerättyä tietoa.
  • Osaamisen kerryttämisen välineet partiossa, kuten koulutukset, tekemällä oppiminen ja mentorointi
  •  Osaamisen kehittämisen johtaminen tehdyn kartoituksen perusteella.
  • Kiittäminen partiossa

Koulutusmenetelmät

  •  Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

1

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Kesto

-,

Aktiviteetin yläkäsite