Lippukunnan yöretki

Perhe osallistuu lippukunnan yöretkelle. Perhe tietää mitä partioretkellä tehdään.

Perhepartioryhmä osallistuu lippukunnan yöretkelle. Perhepartioryhmä tekee retkellä omaa ohjelmaansa sekä osallistuu retken yhteiseen ohjelmaan lippukunnan muiden partiolaisten kanssa.

Taitoalueet

Johtamistaito

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävään kuuluu toimia linkkinä lippukunnan ikäkausien ja perhepartion välillä. Johtaja pohtii, millä tavalla perhepartio osallistuu lippukunnan yöretkelle (Riittääkö majoitustilaa kaikille? Osallistuuko perhepartioryhmä vain päiväosuuteen?) Johtaja huolehtii siitä, että jokainen perhe saa lippukunnan kutsun retkelle. Johtaja avaa tarvittaessa kutsussa olevia partioon liittyviä käsitteitä ja varusteita. Perhepartiojohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan muu johtajisto tietää perhepartiolaisten mukaantulosta ja heidän roolistaan retkellä liittyen esimerkiksi aikatauluihin. Johtaja kartoittaa etukäteen, millaista yhteistyötä retken ohjelman kanssa tehdään ja miltä osin perhepartiolla on omaa ohjelmaa. On hyvä muistaa pitää ero sudenpentuohjelman ja perhepartio-ohjelman välillä, jotta perhepartioryhmästä sudenpentuihin siirtyville lapsille riittää tekemistä jatkossakin. Johtaja suunnittelee kyseisen ohjelman yhdessä perhepartioryhmän aikuisten kanssa. Retken aikana johtaja taustoittaa perhepartiolaisille, mitä retkellä oikein tapahtuu ja miksi.

Kasvatustavoitteet

Pakollinen

0

Ryhmäkoko

Pentueessa tai vartiossa,

Paikka

Ulkona,

Kesto

Yö,

Aktiviteetin yläkäsite